Nyhetsflödet

Monday

Herrens ögon - Ords 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Herrens ögon är överallt, de vakar över både onda och goda"  (Ords 15:3 FB)

Utmed vägarna kan man se allt fler fartkameror. Vid varje fartkamera sänks trafikrytmen och efter fartkameran ökas farten igen. Den allmänna trafikmoralen verkar säga att det är OK att köra för fort, bara ingen ser dig.

Då ingen ser har vi lätt att tillåta oss att göra saker som vi inte skulle vilja att de andra visste om.

Herrens ögon är överallt. Hans ser våra handlingar. Han ser till och med varför vi handlar som vi gör.
Är det goda eller dåliga nyheter för oss? Om vi önskar göra det som är fel är det naturligtvis dåliga nyheter att Herren ser. Om vi gör till synes bra saker, men av felaktiga motiv, tycker vi kanske inte att det är så bra att Herren känner till våra motiv.

Men om vi älskar Herren och vill leva våra liv för att behaga honom kan det vara en stark drivkraft att leva rätt och att inte ha något att dölja. Om vi älskar Herren vill vi inte göra något som skadar honom eller något som skadar vår relation till honom.

Även om ingen annan ser. Även om ingen annan vet om hur väl du lever ditt liv. Lev rättfärdigt! Herrens ögon är överallt.

No comments:

Post a Comment