Nyhetsflödet

Sunday

Ett tryggt fäste - Ords 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste, hans barn får där en tillflykt. Herrens fruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror" (Ords 14:26-27 FB)

Ett liv utan en fästpunkt driver fritt omkring. Utan styrning, Utan mål. Utan mening.

Livet behöver ett fäste, en fast punkt, en utgångspunkt och en punkt att ständigt komma tillbaka till.

Men vilken fästpunkt som helst duger inte. Den måste vara fast och tillförlitlig.

Många människor låter sitt liv styras av hur de känner sig. Andra styrs av vilka åsikter de råkar ha för tillfället. Men vi behöver en fästpunkt utanför oss själva. En fästpunkt som är oberoende av vad vi för tillfället känner är rätt eller vad vi för tillfället tycker.

Ordspråksboken talar om att det finns en sådant tryggt fäste. Det är gudsfruktan. Vi får bygga vårt liv kring en trygg fästpunkt. Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste (vers 26)

No comments:

Post a Comment