Nyhetsflödet

Tuesday

Hopp ger energi - Ords 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Låter du modet falla i nödens stund, då blir din kraft ringa"  (Ords 24:10 FB)

Enligt denna bibelvers avgörs inte vår kraft efter hur starka vi är. Modlösheten gör att kraften rinner bort, och även den starkaste ibland oss blir svag.

Då vi förlorar vårt hopp och modlösheten får grepp om oss sjunker vi ihop och blir handlingsförlamade.

Precis tvärtom är det med hopp.Om vi har hopp om att något positivt kommer att hända, frigörs energi till att handla och förändra situationen. Då Herren möter oss med ett ord som: "Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp" (Jer 29:11 FB), och vi tar ordet till oss, frigörs något i vårt inre. Modlösheten ger vika och vi fylls av hopp om framtiden. Och hoppet frigör energi. Gudainspirerad energi.

No comments:

Post a Comment