Nyhetsflödet

Friday

Från fingret till hjärtat - Ords 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Min son, tag vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud, så får du leva, bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla." (Ords 7:1-3 FB)

Då vi binder en knut på ett snöre runt ett finger brukar vi göra det för att inte glömma något viktigt. Våra händer har vi alltid synliga framför oss.

I dagens bibelvers talas det om att ha Guds ord på två ställen. Bundna om våra fingrar och skrivna i våra hjärtan.

Fingrarna finns ute i det synliga. Vi kan styra vad som sker med fingrarna. Hjärtat är det som sker inom oss. Vi kan inte skriva i hjärtat lika naturligt som vi binder något om fingrarna.

För att det ska hända något inne i vårt hjärta måste vi göra något ute i det synliga som vi kan påverka. Det stilla stunden tillsammans med Gud och Guds ord påverkar vad som händer inne i vårt hjärta.

Vi måste komma ihåg att bli stilla inför Guds ord och meditera på ordet för att det ska kunna komma in i vårt hjärta.

Påminn dig själv om att det är dags att ha din stilla stund med Herren. Skaffa dig den vanan, så att du dagligen tar tid att vara tillsammans med Herren. Då kommer han att skriva i ditt hjärta. Då kommer han att forma ditt hjärta så att du mer och mer blir den person som han skapade dig för att bli.

No comments:

Post a Comment