Nyhetsflödet

Thursday

Vårregn - Ps 72

150 psalmer ur Bibeln (Bilden från Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 72
"Han skall vara lik regnet som faller på nyslagen äng, lik en regnskur som vattnar jorden." (Ps 72:6 FB)

Den torra marken längtar efter vatten. Jorden har blivit hård och saknar förmåga att bära fram växtligheten. Då kommer det stilla regnet som mjukar upp marken och livet kan börja spira fram.

Ibland kan det vara så att vi tappar kontakt med vår längtan. Vi kan tycka att det är bra som det är. Vi har anpassat våra liv till en viss nivå. vi kanske inte längtar efter förändring. Vi kanske inte längre frågar efter vårregnet.

Nya Testamentet talar vid flera tillfällen om vem det är som få komma och dricka: "Den som törstar". För den som inte törstar finns det inget att få.

Vår längtan, vårt behov, är Guds möjlighet i våra liv.

Denna psalm talar också om vem det är som får hjälp- Den som lider brist och har ett behov: "Ty han skall rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har." (vers 12)

Behovets barn har tillgång till oerhörda resurser.

"Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade", men "Ve er, ni som nu är mätta" (Luk 6:21+25 FB)

No comments:

Post a Comment