Nyhetsflödet

Wednesday

Min klippa - Ps 71

150 psalmer ur Bibeln (Bilden från Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 71
"Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag alltid kan komma, du som givit befallning om min frälsning, du mitt bergfäste och min borg." (Ps 71:3 FB)

Vi behöver en fast punkt i tillvaron. En punkt som vi kan lita på och som inte förändras efter dagsformen. Det handlar om livskavlitet.

Vårt liv är inte bara våra känslor, humörsvängningar eller vad vi tror att andtra människor anser om oss. Vårt liv måste ha den fasta punkten som vi ständigt får återkomma till.

Herren vill vara allt detta i våra liv. Herren, som frälste oss, är en klippa för oss:
-där vi får bo
-dit vi alltid får komma
-som är vårt bergfäste och vår borg

No comments:

Post a Comment