Nyhetsflödet

Tuesday

Nödens dag - Ps 77

150 psalmer ur Bibeln    (Bild: Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 77
"På nödens dag söker jag Herren, om natten är min hand uträckt och blir inte trött. Min själ vill inte låta sig tröstas. Jag tänker på Gud och klagar, jag grubblar ty min ande tynar bort." (Ps 77:3-4 FB)

"På nödens dag söker jag dig....". Varför gör nöden oss till bättre bedjare? Många människor ber bara till Gud under besvärliga situationer. Det kanske till och med är så att alla människor ber när de kommer i svåra situationer. Kanske är det så att det beds mycket innerligare böner på parkbänken på natten än vad som beds i de fina kyrkorna.

"....om natten är min hand uträckt". Ja, nödens dag kanske upplevs starkast på natten.

Varför måste vi komma i nöd för att verkligen söka Gud av hela hjärtat? Om vi sökte Gud av hela hjärtat i tider då vi inte plågas av nöd, kanske vi inte skulle hamna i nöd så ofta.

No comments:

Post a Comment