Nyhetsflödet

Sunday

En här av förkunnare - Ps 68

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 68
"Herren låter sitt ord förkunnas, stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet." (Ps 68:12 FB)

Kvinnliga förkunnare? Ja, här finns de. En hel skara, en armé, av kvinnliga förkunnare som bär fram glädjebudet.

Deras förkunnelse bereder vägen för Herren (vers 5). Den öppnar möjligheter för den som har det svårt. För Herren är de faderlösas fader och änkors försvarare (vers 6). Han ger de ensamma ett hem och de fångna frihet (vers 7).

Det är vad Herren gör. Låt oss, tillsammans med skaran av kvinnliga förkunnare, bereda vägen för Herren och ge Gud makten (vers 35). Först och främst i våra egna liv.

No comments:

Post a Comment