Nyhetsflödet

Friday

"Kom och hör" - Ps 66

150 psalmer ur Bibeln Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 66

"Kom och hör, alla ni som fruktar Gud, jag vill låta er veta vad han har gjort för min själ." (Ps 66:16 FB)

"Kom och se" skriver psalmisten i vers 5, och senare i vers 16 "Kom och hör".

Det är inte vilket budskap som helst som erbjuds, utan kom och hör vad Herren gjort för mig. Våra argument för kristen tro och våra utläggningar om den kristna läran faller ofta platt till marken. Det känns ibland som att det inte finns många som är intresserade att lyssna.

Men med det personliga vittnesbördet är det annorlunda. Den personliga berättelsen når ofta fram. Berättelsen ur verkligheten kan vara det som griper tag i människan. Vittnesbördet säger inte hur man ska tro eller vad som är den rätta läran. Vittnesbördet talar om vad Herren har gjort för mig. Den berättar om min egen gudsupplevelse.

Man kan säga emot en lära, men kan aldrig säga emot ett vittnesbörd. Man kan inte säga: "Nej, så upplevde du det inte".

Det personliga vittnesbördet når fram. Finns det någon som jag kan berätta mitt vittnesbörd för idag?

"Kom och hör, alla ni som fruktar Gud, jag vill låta er veta vad han har gjort för min själ."

No comments:

Post a Comment