Nyhetsflödet

Monday

Ord som sårar - Ps 64

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 64

"Ty de gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger de an som pilar" (Ps 64:4 FB)

Ord kan såra. En del ord är avsedda att såra. Andra ord kanske inte alls är avsedda att såra, men träffar ändå som en pil.

Ord som skadar oss kan sitta kvar länge, som en pil som fastnat i vårt inre. Orden kan påminna oss om sin närvaro hela dagen och följa med oss in i sömnlösa nätter.

Ord som skadar kan inte tas tillbaka. Då de är uttalade så är vi träffade. Vi utsätts alla för det. Alla blir vi träffade någon gång.

Den enda lindring vi kan uppleva är i gemenskapen med Herren. Han kan förstå vad vi går igenom. Han har själv varit där. Då han var försvagad av tortyr hörde han folkmassan ropa om honom: "Korsfäst! Korsfäst!"

I psalmens sista vers tar författaren sin tillflykt hos Herren. Du är också välkommen: "Den rättfärdige gläder sig i HERREN och tar sin tillflykt till honom." (vers 11)

No comments:

Post a Comment