Nyhetsflödet

Sunday

Törst - Ps 63

150 psalmer ur Bibeln (Länk till bilden)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 63

"Gud, du är min Gud, tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten." (Ps 63:2 FB)

Törst och längtan är det som driver oss till Gud. Men frågan är om vi hinner bli törstiga idag. Hunger och törst är i de flesta västerländska länder något vi aldrig upplever. Vi äter och dricker ofta mycket mer än vi behöver. Men törsten väcks i "ett torrt land som försmäktar utan vatten."

Är det så att den materiella övergödningen även färgar av sig på vår andliga längtan? Att vi fyller våra liv med så mycket aktiviteter så att vi aldrig hinner uppfatta tomheten som finns inom oss.

Förutsättningen för att ta emot från Herren är vår törst:
"Om någon törstar, så kom till mig och drick!" (Joh 7:37)
"Och den som törstar må komma..." (Upp 22:17)

Herre, väck upp vår törst efter dig igen!

No comments:

Post a Comment