Nyhetsflödet

Tuesday

Ett levande hjärta - Ps 69

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 69


"Ni som söker Gud, era hjärtan skall leva!" (Ps 69:33 FB)

Alla har tydligen inte levande hjärtan enligt detta bibelord. Det är bara en grupp som har levande hjärtan: de som söker Gud.

De som inte söker Gud, måste därför ha något annat än levande hjärtan: döda hjärtan.

Men då vi börjar söka Herren, börjar hjärtat att leva igen.

Hur är det med mitt hjärta? Går jag omkring och lever mitt kristna liv med ett dött hjärta därinne?
Eller lever jag med ett levande hjärta. Ett hjärta som söker Herren, lyssnar till hans röst och strävar efter att lära känna Honom mer och mer..

No comments:

Post a Comment