Nyhetsflödet

Thursday

Förlåtelse - Ps 79

150 psalmer ur Bibeln  (Bild: Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 79

"Rädda oss och förlåt våra synder för ditt namns skull" (Ps 79:9 FB)

Människans behov av förlåtelse har alltid varit stort. Psalmförfattaren skriver för cirka tretusen år sedan om det som också är människors behov idag.

Även om ordet synd inte används så ofta idag finns behovet kvar. Behovet av befrielse från skuld och misslyckanden. Behovet att få lägga av det som varit och bli fri. Behovet om att starta på nytt. Behovet av att ha en plats där vi kan lägga av våra bördor av skuld och skam.

Jesus uppmanar oss i "Fader Vår" att be: "Förlåt oss våra skulder" (Matt 6:12).

Det fantastiska är att han gör det. Han förlåter våra synder. "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9)

Han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet! Det finns en ny start. Vi får lägga av det som tynger. Nu!

No comments:

Post a Comment