Nyhetsflödet

Sunday

Rädda de svaga - Ps 82

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 82

"Hur länge skall ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela. Skipa rätt åt den fattige och faderlöse, låt den betryckte och utblottade få rättvisa! Befria den fattige och nödställde, rädda honom från de ogudaktigas hand!" (Ps 82:2-4 FB)

Gud värnar och lider alltid med de svaga. Gud vill att vi ska dela Hans omsorg om dem som lider.

Guds barn förväntas att ta parti för och bry sig om de fattiga, föräldralösa, betryckta, utblottade och nödställda.

Bön: Herre, tack att jag får dela din omsorg för de svaga. Visa mig idag på vilket sätt jag bistå den som lider.

No comments:

Post a Comment