Nyhetsflödet

Wednesday

Vad möter dig? - Ps 59

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 59


"Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd" (Ps 59: 11 FB)

Vad är det som kommer dig till mötes då du vaknar upp till en ny dag? Oro, bekymmer, jäkt eller lidande?

Vi får låta Guds ord komma oss till mötes. Vi får lyfta vår blick och se att någon kommer oss till mötes. Det är Herren själv.

Och vad är det han möter oss med? Sin nåd.

Välkommen in i den öppna famnen.

No comments:

Post a Comment