Nyhetsflödet

Saturday

Någon ser dig - Ps 67

150 psalmer ur Bibeln (Bilden från http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 67

"Må han låta sitt ansikte lysa över oss" (Ps 67:2 FB)

Människor har i alla tider funnit tröst i vetskapen om att Jesus ser och känner till vår situation.

Då Israels folk var slavar i Egypten grep Gud in för att rädda sitt folk. Det börjar med att Gud säger: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks..." (2 Mos 3:7 FB)

Slavarna i USA sjöng: "Nobody knows the trouble I´ve seen. Nobody knows, but Jesus" (Ingen har sett de prövningar jag sett. Ingen utom Jesus)

Gud både ser oss, känner till våra prövningar och bryr sig om.

I "välsignelsen" ber vi att Herren ska vända sitt ansikte till oss. Faktum är att varje gång vi vänder vårt ansikte till honom ska vi finna att han för länge sedan redan vänt sitt ansikte till oss.

No comments:

Post a Comment