Nyhetsflödet

Sunday

En Gud som hånas - Ps 74

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 74
"Stå upp Gud och för din talan! Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren" (Ps 74:22 FB)

Psalmförfattaren lider av att leva i en tid då Guds namn och Guds verk förtalas. Psalmen frågar hur länge Gud ska låta det fortgå: "Hur länge Gud, skall fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? Varför håller du tillbaka din hand?" (vers 10-11)

Författaren känner vanmakt över situationen och att Guds namn blir hånat.

Även vår tid kännetecknas av en allt mer högljudd ateistisk propaganda. Röster höjs för att kristna värden inte ska få plats i politiken eller i skolan. Däremot får utställningar där Jesus smädas plats i våra kyrkor.

Man kan undra vad Gud tänker då han läser bussreklamen som säger: "Guds finns nog inte. Du behöver inte oroa dig. Gläd dig åt livet." Precis som om Guds existens skulle var ett problem...

Han som så ofta säger: "Oroa dig inte" (Matt 6:31), Han finns och det är just därför du inte behöver oroa dig. Så, kom loss och låt Honom fylla ditt liv med glädje.

No comments:

Post a Comment