Nyhetsflödet

Friday

"En klippa som är högre än jag" - Ps 61

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 61


"För mig upp på en klippa som är högre än jag" (Ps 61:3 FB)

David ber i den 61:a psalmen om hjälp från Gud i en svår situation. Han är i behov av hjälp från någon som är större än han själv.

Ibland kan vi känna det som om vi inte räcker till. Alla våra ansträngningar har inte kunnat lösa våra problem. Vi längtar efter att någon större än oss själva griper in och löser det vi inte själva klarar av.

Eller, som den unga kvinnan uttryckte det, då den unga familjen hade råkat ut för en vattenskada i sitt hus: "Jag önskar att någon vuxen hade varit här".
Det finns någon som är större, högre än vi själva. Det finns någon som vi får komma till då problemen hopar sig. Det finns någon som vi kan be till och säga "För mig upp på en klippa som är högre än jag själv."

No comments:

Post a Comment