Nyhetsflödet

Thursday

Var inte rädd - 5 Mos 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Låt inte era hjärtan vara modlösa. Var inte rädda, bäva inte för dem och var inte förskräckta, ty HERREN, er Gud, går själv med er för att strida för er mot era fiender och ge er seger."  (5 Mos 20:3-4 FB)

Kapitlet handlar om hur Israels folk skulle möta fiender. I den första versen uppmanas de att inte vara rädda för fienderna eftersom Herren är med dem.

I verserna tre och fyra upprepas uppmaningen med tillägget att Herren strider för dem och ger dem seger.

I vers åtta står det vad man ska göra med dem som är rädda och modlösa. De ska vända tillbaka hem. De passar inte för striden och risken finns att deras rädsla smittar av sig på de andra.

Vi står i en strid idag. En andlig strid. Inte en strid mot människor (Ef 6:12). Ibland kan vi kanske uppleva det som om motståndet är övermänskligt. Men den som står på vår sida, Jesus, är också övermänsklig och han uppmanar att inte vara rädda eftersom det är han som strider för oss och ska ge oss seger.

Även om motståndet ser ut att vara stort, ge inte upp! Du är på det segrande laget! Jesus har övervunnit all ondska och du får segra med honom.

No comments:

Post a Comment