Nyhetsflödet

Monday

Vad begär Herren? – 5 Mos 10


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Vad begär Herren, din Gud, av dig annat än att du fruktar Herren, din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ, så att du håller Herrens bud och hans stadgar  (5 Mos 10:12-13 FB)

Vad är det egentligen Herren begär av oss? Här sammanfattas vad Gud önskar av oss i vår relation till honom:
-Gudsfruktan, att vi fruktar Gud
-Att vi vandrar på de vägar Gud leder oss
-Att vi älskar Herren av hela vårt hjärta och hela vår själ
-Att vi tjänar Herren av hela vårt hjärta och hela vår själ
-Att vi följer Guds ord

En konsekvens av detta är att det Gud bryr sig om är också något som vi ska bry oss om, det som Gud älskar är också något vi ska älska.

Senare i kapitlet talas det om Guds omsorg och kärlek till dem som har det svårt. Några grupper nämns: faderlösa, änkan och invandraren (vers 18). Och eftersom Gud bryr sig om och älskar dem som lider förväntar han sig att vi också ska bry oss om och älska dem.

Gud vill att det som finns hos Gud också ska bli synligt i våra liv.

No comments:

Post a Comment