Nyhetsflödet

Saturday

Ordet leder in i Guds välsignelser - 1 Mos 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" När du har gått över skall du på dem skriva alla ord i denna lag, för att du må komma in i det land som HERREN, din Gud, ger dig, ett land som flödar av mjölk och honung, så som HERREN, dina fäders Gud, har lovat dig."  (5 Mos 27:3 FB)

Här handlar det om att folket skulle skriva ned Guds ord på stora stenar, så att de alltid hade Guds ord framför sina ögon. Det fanns en alldeles speciell orsak att de skulle skriva ned Guds ord: för att de skulle komma in i de välsignelser som Herren lovat dem.

De finns ett starkt samband mellan Guds ord och vår möjlighet att ta emot vad Gud har lovat. Vår tilltro till Guds ord är helt avgörande om vi kan ta emot de löften Gud har givit oss.

Vi kan aldrig ta emot Guds förlåtelse för våra synder om vi inte tror på löftet i Guds ord att Gud förlåter oss. Vi kan aldrig bli frälsta om vi inte tror på Guds löfte om frälsning som finns i Guds ord. Vi kan aldrig bli fyllda med den Helige Ande om vi inte tror på Guds löfte som finns i Guds ord.

Därför är vårt förhållande till Guds ord så oerhört viktigt för vårt kristna liv. Om man har en liberal hållning till Guds ord och har liten tilltro till Bibelns budskap, är det en dålig grund för att ta emot det Gud lovat. Om man däremot har en stark tilltro till att Bibeln är Guds ord till oss ger det en större tillförsikt att ta emot det Gud lovat.

William Booth lär på sin dödsbädd ha sagt till sin son: "Det finns kraft i Guds löfte......om vi bara tror dem"

No comments:

Post a Comment