Nyhetsflödet

Monday

Ett folk helgat åt Herren – 5 Mos 14


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud  (5 Mos 14:2 FB)
Att vara kristen är något alldeles speciellt. Att tillhöra Guds folk innebär att vara helgat åt Herren.

Helgad betyder att vara avskild för ett alldeles speciellt ändamål. I kapitlet påminns vi två gånger om att vi är ett helgat folk (vers 2 och 21). Vi behöver verkligen bli påminda om vem vi är så att vi inte glömmer bort vem vi är.

Vi är uttagna och avskilda för ett alldeles speciellt ändamål: Att vara Guds folk här på jorden. Det innebär att vi inte kan tillåta oss att leva hur vi vill och det innebär att allt vi gör och säger är avsett att demonstrera Guds herradöme här på jorden.

Glöm inte bort vem du är!

No comments:

Post a Comment