Nyhetsflödet

Monday

Gud kan vända det onda till något gott - 5 Mos 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN, din Gud, förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, ty HERREN, din Gud, älskade dig."  (5 Mos 23:5 FB)

Gud kan vända det onda som möter oss till något gott. Vi kan i våra liv möta möta saker som vi upplever inte alls kommer från Herren. Det kan vara saker som händer med oss eller med våra närmaste.

Det kan till och med vara så att andra människor mer eller mindre avsiktligt gör saker som skadar oss. Vi kan gå igenom perioder av mörker, då vi upplever att Herren är långt borta och att glädjen och friden försvinner.

Då vi ser tillbaka på en sådan händelse eller en sådan period kan vi ändå få uppleva att det var Herren som bar oss genom det svåra och att Han, på något sätt, använde det onda till något gott.

Det onda faller tillbaka på sig självt. Det som den onde ville skada oss med, använder Gud till välsignelse för oss. Det är som om den onde i glädjen över att ha gjort mål, upptäcker att han i själva verket gjort självmål.

No comments:

Post a Comment