Nyhetsflödet

Tuesday

Främlingen, den faderlöse och änkan - 5 Mos 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" När du plockar druvorna i din vingård, skall du inte göra någon efterskörd. Det som finns kvar skall tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. Kom ihåg att du själv har varit slav i Egyptens land. Därför befaller jag dig att iaktta detta."  (5 Mos 24:21-22 FB)

Tre grupper av människor nämns upprepade gånger i kapitlet. Främlingen, den faderlöse och änkan (vers17+19+20+21). De representerar utsatta grupper i samhället. Främlingen, utlänningen, som har svårt att etablera sig i samhället, barn som inte har några föräldrar och kvinnor som mist sin make och sin möjlighet att försörja sig.

Gud bryr sig om dem som lider och han vill att vi ska göra detsamma. Då Gud har välsignat oss i överflöd är det lätt att glömma bort att vi måste ge välsignelse vidare och hjälpa dem som lider ibland oss. Gud ville inte att Israels barn skulle glömma detta. Kom ihåg står det två gånger i kapitlet (vers 18+22), kom ihåg att du själv led som slav i Egypten och att det var Herren som räddade dig ut ur förtrycket.

Jag tror att Herren säger detsamma till oss idag. Kom ihåg hur Herren har frälst dig och välsignat dig. Nu måste du bli till frälsning och välsignelse för dem som lider.

No comments:

Post a Comment