Nyhetsflödet

Saturday

Friköpt från lagens förbannelse - 5 Mos 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" ...så skall den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten. Du skall begrava den samma dag, ty en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd. Du skall inte orena det land som HERREN, din Gud, ger dig till arvedel."  (5 Mos 21: 23 FB)

Kapitlet handlar om olika lagar och föreskrifter. Det var bland annat viktigt att inte låta kroppen till den som blivit avrättad och upphängd, hänga kvar över natten. Eftersom att bli upphängd var en "Guds förbannelse".

I ljuset av Jesu liv och död ser vi den djupare betydelsen av Jesu korsfästelse. För att befria oss från synd och död tog han Guds förbannelse på sig för att vi skulle gå fria.

Eller som det uttrycks i Galaterbrevet: "Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä." (Gal 3:13 FB)

I denna frihet får vi leva idag, tack vare Jesus.

No comments:

Post a Comment