Nyhetsflödet

Monday

Om! - 5 Mos 11


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Om ni nu lyssnar till de bud som jag idag ger er så att ni älskar Herren, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ, då skall jag ge regn åt ert land i rätt tid, höstregn och vårregn, och du skall få bärga in din säd, ditt vin och din olja” (5 Mos 11:13-14 FB)
Om ni nu lyssnar…
I Bibeln finner vi både ovillkorliga och villkorliga profetior.
De ovillkorliga kommer att hända oavsett allting annat. Att Jesus kommer tillbaka är en sådan ovillkorlig profetia. Han kommer att komma tillbaka. Det är bara så.
De villkorliga profetiorna uppfylls om något annat sker. Om vi nu lyssnar till vad Herren säger och lyder så kommer välsignelser att komma över oss. Och inte bara över oss.

Denna profetia är av största betydelse för våra liv och vår tjänst. Våra val och vår lydnad avgör utgången av våra liv, och för många andra människors liv.

Därför är det så viktigt att vi aldrig glömmer bort denna profetia. Vi uppmanas att ordna våra förhållanden så att vi ständigt påminns om dessa ord:
-lägg orden i ditt hjärta (vers 18)
-bind dem på din hand (vers 18)
-bind dem på din panna (vers 18)
-tala om dem var du går (vers 19)
-skriv dem på dörrposterna (vers 20)
-skriv dem på dina portar (vers20)

Ordna ditt liv så att du aldrig glömmer Guds löften till dig. Om du lyssnar….

No comments:

Post a Comment