Nyhetsflödet

Sunday

De två vägarna - 5 Mos 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om du lyssnar till Herrens, din Guds, röst...." (5 Mos 28:1 FB)
"Men, om du inte lyder Herrens, din Guds, röst..." (5 Mos 28:15 FB)

Två vägar målas ut. En väg till välsignelse om folket följer Guds röst, och en väg till förbannelse om folket inte följer Guds röst.

Det är samma två vägar som Jesus pekar ut i Bergpredikan (Matt 7:13-14). En bred väg som leder till fördärvet och en smal väg som leder till livet. Varje människa måste själv välja vilken väg hon ska gå.

I samma kapitel finns också en detaljerad profetia om judarnas framtida historia:

1) Judarna drivs bort från sitt land och blir utspridda över hela världen (vers 64). Det skedde strax efter Jesu död. Romarriket tröttnade på de ständiga upproren i Israel och drev bort judarna från Jerusalem och landet.

2) Judarna kommer bland de olika folken att möta förföljelse och lidande (vers 65-67). Historien vittnar om att profetian har slagit in. Ständigt genom historien har judarna varit utsatta för förföljelse och lidande.

Förföljelsen kulminerade under andra världskriget där judarna levde med "bävande hjärta och förtvinade ögon och en ångestfylld själ" (ers 65) och där de skulle "sväva i största livsfara och darra både natt och dag och inte vara säker för sitt liv" (vers 66).

3) Fortsättningen på profetian kommer två kapitel senare där Gud återsamlar judarna från alla folk. Även om de fördrivna skulle vara vid himlens ända skulle Herren samla dem därifrån (5 Mos 30:3-4). Det uppfylldes 1948 då judarna kunde återvända från alla jordens hörn tillbaka till Israel.

Profetian uttalades omkring år 1200  före Kristus. Förskingringen skedde under det första århundradet efter Kristus. Återvändandet tog plats på 1900-talet. Profetian behandlar alltså ett tidsspann på 3100 år!

Det är en oerhörd precision i det profetiska ordet.

/PB

No comments:

Post a Comment