Nyhetsflödet

Thursday

Ett heligt folk - 5 Mos 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall vara ett heligt folk åt Herren, din Gud, så som han har lovat" (5 Mos 26:16 FB)

Vad innebär det att vara ett heligt folk? I detta kapitel påminns folket om den svåra situation som Herren frälst dem från.

Under tiden i Egypten var de dåligt behandlade, de var förtryckta och var pålagda ett tungt arbete (vers 6). I sin nöd ropade de till Herren och han hörde deras rop (vers 7), och förde dem ut ur Egypten med stark hand och med tecken och under (vers 8). De blir ständigt påminda om Guds frälsning. Vad de har blivit frälsta från och frälsta till är något de inte får glömma.

Men Guds frälsning har inte bara med det förflutna att göra. Frälsningen påverkar i hög grad hur man lever idag och i framtiden. Det är viktigt att komma i håg vem man är så att man kan leva rätt idag. Att vara Guds folk innebär att vara ett heligt folk. Ett utvalt folk som lever på ett annat sätt än andra människor. Guds heliga folk lever utifrån Guds ord och följer det av hela sitt hjärta och av hela sin själ (vers 16). Men att vara Guds heliga folk innebär inte bara att leva efter en instruktionsbok. Det innebär att leva i en nära, levande relation med Gud. Vi är ett heligt folk åt Herren (vers 19).

No comments:

Post a Comment