Nyhetsflödet

Monday

Tjäna andra gudar - 5 Mos 29

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De gick bort och tjänade andra gudar och tillbad dem, gudar som de inte kände och som han inte hade tilldelat dem. Därför upptändes HERRENS vrede mot detta land"  (5 Mos 29:26-27 FB)

Herren förnyar i detta kapitel förbundet med sitt folk (vers 12). Folket blir påminda om alla de under och tecken som Herren har utfört (vers 2). Gud vill uppphöja och välsigna folket på allt sätt (vers 13).

Men hela tiden finns varningen som återkommer oräkneliga gånger i Gamla Testamentet. Varningen för det som kan komma att få folket på fall och förbundet att brytas. Att folket skulle vända sig bort från Gud och tjäna andra gudar och tillbe dem (vers 26).

Detta var den avgörande frågan för folkets framtid och välgång eller förbannelse. Att trofast hålla sig till Herren eller att blanda in främmande religioner.

Jag tror att samma sak gäller idag. Den avgörande frågan för kristenheten är om den håller fast vid Herren och lyssnar och lyder hand ord eller om de kristna vänder sig till andra religioner och inkluderar främmande religionsutövning i sitt liv. Det är en stor fara idag.

No comments:

Post a Comment