Nyhetsflödet

Thursday

Rent mjöl i påsen - 5 Mos 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Full och rätt vikt skall du ha. Fullt och rätt efamått skall du också ha, för att du må leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig. För HERREN, din Gud, avskyr alla som gör orätt på detta sätt."  (5 Mos 25:15-16 FB)

Det handlar om rättfärdighet. Det handlar om ärlighet i affärer. Gud förväntar sig att hans barn ska väga upp rätt mängd för det de ska ta betalt för.

Våra liv måste tåla att genomlysas. Vår kristna bekännelse får inte bara sitta i munnen, även om munnens bekännelse är oerhört viktig. Men vi får inte leva så att våra gärningar slår ihjäl våra ord.

Gud önskar se rättfärdighet i våra liv. I det vi tänker, i det vi säger och i det vi gör.

No comments:

Post a Comment