Nyhetsflödet

Monday

Öppna din hand – 5 Mos 15


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Du skall villigt öppna din hand för din broder, för de behövande och fattiga i ditt land” (5 Mos 15:11 FB)

Lev inte med en sluten hand där du krampaktigt försöker behålla det som du lyckats förvärva i ditt liv. Lev med en öppen hand. Det finns behövande runt omkring dig.

Du är omgiven av människor som inte har lärt känna Herren. De har behov av frälsning. De är behövande. Öppna din hand och dela med dig av vad Herren har gett dig. Berätta vem Herren är och vad han betyder i ditt liv.

Du kanske också är omgiven av människor som lever i materiell fattigdom. Öppna din hand och dela med dig av vad Herren har välsignat dig med.

Lev med öppna händer och var en välsignelse för din omgivning!

No comments:

Post a Comment