Nyhetsflödet

Sunday

Tappra stridsmän - I Krön 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ulams söner var tappra stridsmän, som var skickliga i att spänna båge. De hade många söner och sonsöner, 150 till antalet. Alla dessa var av Benjamins barn." (1 Krön 8:40 FB)

Uppräkningen av namn i detta kapitel avslutas med Ulam. Han hade söner som var tappra stridsmän, som var skickliga i att spänna båge. Styrka och rikedom definieras ofta i det Gamla Testamentet i hur många söner man hade och om de var tappra stridsmän eller ej.

Hur är det idag? Finns det några tappra stridsmän kvar i Guds församling? Vi kanske inte behöver pil och båge i vår kamp, eftersom vi inte kämpar mot människor (Ef 6:12). Vi behöver i stället vara rustade med den helige Andes kraft. Jesus förutsa att hans lärjungar skulle bli "rustade med kraft från höjden" (Luk 24:49 Bibel 2000).

Men man hör inte så ofta stridssångerna nuförtiden. Förr så sjöng man ofta: "Framåt Kristi stridsmän, upp till helig kamp". Guds folk behöver pånytt tändas av den Helige Ande för att vara de trappra stridsmän som Gud vill se här i världen.

No comments:

Post a Comment