Nyhetsflödet

Tuesday

Förebedjare - 1 Krön 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Aron och hans söner förrättade offer på brännoffersaltaret och på rökelsealtaret och utförde allt arbete i det allra heligaste och bringade försoning för Israel, alldeles som Guds tjänare Mose hade befallt." (1 Krön 6:49 FB)

Aron och hans söner hade fått ett speciellt uppdrag. Att bringa försoning för folket inför Gud. De gick inför Gud och bad om förlåtelse för folkets synder och bad om välsignelse och välgång för folket.

Vi behöver också idag människor som ber för vårt land. Jag tror att vi har haft en generation av starka förebedjare för Sverige. Det har gått bra för Sverige. Men många av förebedjarna börjar nu bli gamla och trötta och många är hemma hos Herren.

Vi behöver se en ny generation av förebedjare. Gud förväntar sig att hans barn ska vara förebedjare och bringa försoning för sitt land. Det får inte bli som det var på Hesekiels tid. Då sa Herren: "Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen." (Hes 22:30)

Gud sökte efter förebedjarna som kunde ställa sig i gapet och bringa försoning för folket...men han fann ingen.

Om Gud söker efter någon i Sverige som kan ställa sig i gapet inför Gud, kommer han att finna någon?

No comments:

Post a Comment