Nyhetsflödet

Saturday

Framtidstro - 1 Krön 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Alla dessa krigsmän kom till Hebron, beredda till strid, fast beslutna att göra David till kung över hela Israel. Hela det övriga Israel var också enigt i att göra David till kung. De var där hos David i tre dagar och åt och drack, för deras bröder hade försett dem med livsmedel. De som bodde närmast dem, ända upp till Isaskar, Sebulon och Naftali, förde också till dem på åsnor, kameler, mulåsnor och oxar, livsmedel i mängd till föda: mjöl, fikonkakor och russinkakor, vin och olja, nötboskap och småboskap. Ty det rådde glädje i Israel." (1 Krön 12:38-40 FB)

Saul var död. Folket samlades för att kröna David till kung. En ny tid skulle komma och folket fylldes av framtidstro. Framtidstro och hopp om en segerrik tid förlöste något hos folket:
1/En ny överlåtelse till ledaren och till saken/visionen för framtiden (vers18)
2/En ny offervillighet (vers 40)
3/Många ville vara med och ansluta sig till det som händer
4/Glädje (vers 40)

Hur är det med framtidstron i Guds församling idag? Be den Helige Ande att han fyller våra församlingar med framtidstro så vi fylls av glädje, överlåtelse och offervillighet.

No comments:

Post a Comment