Nyhetsflödet

Saturday

Jabes bön - 1 Krön 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jabes ropade till Israels Gud och sade: ´O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta!´ Och Gud lät det ske som han bad om." (1 Krön 4:10 FB)

Uppräkningen av släktregister fortsätter kapitel efter kapitel i Krönikeboken. Men mitt bland alla släktregister kan man här var hitta ett guldkorn.

Ett sådant guldkorn hittar vi här. Den här versen har blivit uppmärksammad de senaste åren och flera böcker har skrivits om den. Googla på "Jabes bön" och du kommer att hitta en lång rad referenser. HÄR kan du läsa en av dem.

Jabes ropade till Gud. Det pekar på en viss intensitet, eller kanske till och med desperation, i bönen. Kanske vår bön ofta är mer liknöjd än desperat. Jabes ber om:
  • Välsignelse
  • Att Gud ska utvidga hans område
  • Att Gud ska låta sin hand vara med honom
  • Att han ska slippa olycka och smärta
.....Och Gud lät det ske som han bad om!

Du får också ropa till Gud. Du får också be den här bönen dagligen. Då kanske du får möjlighet att säga "Gud lät det ske som jag bad honom om".

No comments:

Post a Comment