Nyhetsflödet

Sunday

Släkten följa släktens gång - 1 Krön 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Hanok, Metusela, Lemek, Noa, Sem, Ham och Jafet.
Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. Gomers söner var Askenas, Rifat och Togarma. Javans söner var Elisa och Tarsis, kitteerna och rodaneerna.
 Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. Söner till Kush var Seba, Havila, Sabta, Raama och Sabteka. Raamas söner var Saba och Dedan
." (1 Krön 1 FB)

Så börjar Första Krönikeboken. Det ena namnet efter det andra. Sedan fortsätter uppräkningen i flera kapitel i boken.

De uppräknade namnen är inte bara enskilda isolerade individer. De finns i ett sammanhang. De hänger samman med dem som gått före och dem som kommer efter. Föräldragenerationen påverkar barngenerationen och då barngenerationen blir vuxen kommer de att vara med och forma nästa barngeneration. I psalmen sjunger vi "Släkten följa släktens gång". Så är det och varje generation lämnar avtryck till nästa generation.

Mina föräldrar möttes i söndagsskolan på Frälsningsarmén i Tranås. Jag fick senare växa upp i ett frälsningsarméhem. Om jag inte hade gjort det är sannolikheten stor att jag inte varit frälsningssoldat idag. Jag kanske inte ens hade varit kristen. Ingen vet vilka livsval jag hade ställts inför om jag vuxit upp i andra sammanhang.

Kriser och livsval för en människa kan sätta spår i flera kommande generationer.

Vilka spår sätter du i kommande generationer? Ditt liv kan ha stor betydelse för några människor om hundra år? Var noga med vilka spår du lämnar efter dig?

No comments:

Post a Comment