Nyhetsflödet

Monday

Hör du ljudet? - 1 Krön 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men filisteerna ryckte än en gång in i dalen. När David på nytt frågade Gud, svarade Gud honom: "Du skall inte dra dit upp efter dem. Gå runt dem och kom över dem från det håll där bakaträden står. Så snart du hör ljudet av steg i bakaträdens toppar, då skall du dra ut till strid, ty då har Gud dragit ut framför dig för att slå filisteernas här." (1 Krön 14:13-15 FB)

Israels barn blev pånytt anfallna av fienden. David måste naturligtvis försvara sig och folket, men ändå frågade han Gud. Han visste vad som var rätt, men han ville veta när det var dags.

Ibland kan du vara säker på vad som är rätt i en viss situation. Men även om du vet vad som är rätt måste du vara synkroniserad med Guds tidsplan. Det räcker inte att veta vad som är rätt, man måste också veta hur man ska göra det och när man ska göra det.

Det handlar om att leva i beroendet av Gud. Det gäller att invänta Guds "nu". Då du hör ljudet av steg i bakaträdens toppar - då är det dags.

No comments:

Post a Comment