Nyhetsflödet

Sunday

Fångenskap - 1 Krön 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men de var otrogna mot sina fäders Gud. I sin trolöshet höll de sig till de gudar som dyrkades av folken i landet" (1 Krön 5:25 FB)

I uppräknandet av släktkrönikor i Första Krönikeboken, inflikas hur det gick för de östra stammarna. Gud hade sagt "Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig". Trots det ´höll de sig till andra gudar´ (vers 25).

Det direkta resultatet av folkets trolöshet framgår av versen efter. Folket fördes bort i fångenskap (vers 26).

Idag kan vi se hur många kyrkor inbjuder till aktiviteter som kommer från Österns religioner, som till exempel Yoga och Qigong. Vart leder det?

Det finns också en mängd andra, icke-religiösa aktiviteter, som får ta Guds plats i våra tankar och som till slut leder oss in i fångenskap. Pengar, sex och makt samt inte minst alkohol och droger. Det kan börja med att vi börjar intressera oss på ett osunt sätt för dessa saker och till slut sitter vi fast i fångenskap och låter allt detta styra våra liv.

Jag menar inte att pengar, sex och makt nödvändigtvis är onda saker, men de blir onda då de får makt över oss.

Om det är så att otrohet mot Gud leder till fångenskap, borde motsatsen vara lika sann. Trohet mot Gud leder till frihet.

No comments:

Post a Comment