Nyhetsflödet

Thursday

Herdar - 1 Krön 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Redan för länge sedan, ännu medan Saul var kung, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har HERREN, din Gud, sagt: Du skall vara herde för mitt folk Israel, ja, du skall vara en furste över mitt folk Israel." (1 Krön 11:2 FB)

Efter Sauls död samlas hela Israel för att göra David till kung. Man citerade då vad Gud tidigare sagt att David skulle vara en herde för folket och en furste över folket. David tilldelades en dubbel roll.

Han skulle bli furste över folket, men han skulle inte bli en herde över folket utan en herde för folket.

Det är skillnad på att vara furste och herde. Fursten är över, men herden är för.

Det finns många som vill vara furstar och stå över folket. Det har aldrig varit svårt att rekrytera dem som ska stå över folket. Listan är lång på människor som aspirerar på en plats över folket.

Men det kan vara svårare att hitta dem som vill vara för folket, herdarna. Människor som har omsorg och bryr sig om andra människor. Det är inte lika lockande att ge avkall på sin bekvämlighet, att offra något för andra. Vi har ett skriande behov av herdar i våra församlingar.

Hesekiel 34 går till rätta med dem som skulle ha varit herdar: "Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden?....De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades. Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem." (Hes 34:2-6).

Jag ber till Gud att han ska resa upp de herdar i församlingarna som är för folket och som ger sig ut för att hjälpa, vårda och hela fåren.

No comments:

Post a Comment