Nyhetsflödet

Wednesday

Andlig död - 1 Krön 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sådan blev Sauls död, därför att han hade varit trolös mot HERREN. Han hade inte hållit HERRENS ord, och han hade även rådfrågat en spåkvinna för att få svar." (1 Krön 13 FB)

Det slutade illa för Saul. Och orsaken till att det gick så illa kan man klart läsa:
-Han hade varit trolös mot Herren
-Han hade inte hållit Herrens ord
-Han hade rådfrågat en spåkvinna
-Han hade inte sökt svar hos Herren (vers 14)

Detta var orsaken till Sauls död.

Detsamma gäller oss. Även om det inte leder till fysisk död, leder det definitivt till andlig död om vi lever i trolöshet mot Herren, om vi inte bryr oss om Guds ord eller om vi ägnar oss åt ockultism.

Då vi inte håller fast vid Guds ord är det inte Gud som straffar oss genom andlig död. Det är vi själva som går in i en andlig död genom att avlägsna oss från Herren.

No comments:

Post a Comment