Nyhetsflödet

Sunday

Är detta från Herren?

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sedan sade David till hela Israels församling: "Om ni finner för gott och om detta är från HERREN, vår Gud, låt oss då sända bud åt alla håll till våra övriga bröder över hela Israels land och dessutom till prästerna och leviterna i deras städer med utmarker, att de skall samlas hos oss. Låt oss flytta vår Guds ark till oss, för i Sauls tid frågade vi inte efter den." (1 Krön 13:2-3 FB)

David hade fått en ingivelse att flytta arken till Jerusalem. Men var det från Herren eller var det Davids egna tankar och ambitioner som födde fram tanken?

David prövade sin ingivelse. Först frågade han alla ledarna (vers 1). Sedan frågade han allt folket om detta var från Herren eller ej. Svaret David fick var att det var dags att flytta arken till Davids stad.

Alla våra tankar och ingivelser kommer inte från Gud. En del kommer från våra egna ambitioner att lyckas väl eller att framstå i god dager. En del kanske till och med kommer från den onde som försöker leda oss fel.

David handlade klokt. Han frågade dem han hade förtroende för vad de tyckte och om detta var från Gud. Ingivelser, profetior och drömmar ska inte åtlydas okritiskt. De ska prövas av de andra (1 Kor 14:29).

Har du fått en vägledning som du tror är från Gud? Tala med någon eller några som du har förtroende för och fråga på samma sätt som David. Vad säger ni om detta? Är det från Herren?

No comments:

Post a Comment