Nyhetsflödet

Monday

Strömmar över det torra - Jes 44

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag skall utgjuta min Ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar."  (Jes 44:3 FB)

Det finns liv och välsignelser i överflöd för den som längtar.

Herren utgjuter vatten över den som törstar. Den som saknar törst, som tycker att det är bra som det är, ställer sig utanför detta löfte.

Herren utgjuter vatten över det torra. Det som inte är torrt längtar inte efter vatten. Det är vår törst och vår längtan som öppnar för Guds välsignelser. Det är våra behov som gör oss mottagliga för Herrens gåvor.

Herren tvingar inte på oss välsignelser, men då vi har ett behov och vågar öppna oss för Guds kraft, kommer Herren att utgjuta sin kraft och sina välsignelser över oss.

Jesus ropar fortfarande ut: "Om någon törstar, så kom till mig och drick" (Joh 7:37)

No comments:

Post a Comment