Nyhetsflödet

Sunday

Höj din röst - Jes 42;

Kommentar till den dagliga bibelläsningen Jes 42
"Höj din röst, du öken med dina städer, ni byar där Kedar bor. Jubla, ni klippornas invånare, ropa från bergens toppar. Ge HERREN ära, förkunna hans lov i havsländerna."  (Jes 42:11-12 FB)

Höj din röst....ropa....förkunna....

Det är budskapet till oss idag. Vi får inte tystna. Vi har något fantastiskt att berätta och det finns så många som inte har förstått det ännu.

Vi är kallade (vers 6) att "öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker" (vers 7).

Många människor famlar i mörker idag utan att se något ljus. Herren kallar ett folk som vägrar att vara tysta, utan som frimodigt förkunnar befrielse från mörkret och pånyttfödelse in i Guds ljus.

Kommentar till den dagliga bibelläsningen Jesaja 43
"Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?" (Jes 43:18-19)

Det största hindret för Guds nyskapande verk i vår tid och i våra liv kan vara det som har hänt tidigare. vi kan sitta så fast i det som har varit att vi missar det som Gud vill göra idag.

Det kan vara tidigare misslyckanden som vi ständigt blir påminda om, men oftast är det traditioner, rutiner, vanor som vi lärt oss att älska. Allt detta kan vara ett hinder.

Gud frågar: "Märker du inte att det håller på att hända något nytt?"

Jesus sa samma sak till sina lärjungar som tänkte sig att det fortfarande var lång tid till dess man kunde skörda. Jesus sa till dem att lyfta blicken. De skulle då se att fälten redan hade vitnat till skörd.

Släpp taget om det som varit och som du ändå inte kan göra något åt. Lyft din blick och låt Herren visa dig vad som ligger framför och din uppgift i framtiden. Du får bli befriad från det som varit. Fri att frimodigt gå in i den nya dagen tillsammans med Jesus.

No comments:

Post a Comment