Nyhetsflödet

Sunday

"För dig utgiven" - Jes 53

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade."  (Jes 53:5)

I Jesaja 53 möter vi den mäktiga profetian om Jesus. Den berättar om hur vi alla vill gå vår egen vägen och hur Herren la all vår skuld på honom (vers 6).

Profetian beskriver hur Jesus blir misshandlad och förs bort som ett offerlamm på väg till att slaktas (vers 7). Den beskriver hur han tog straffet på sig och blev slagen och genomborrad för våra missgärningars skull (vers 4).


Genom sin död tar han på sig våra sjukdomar och våra smärtor (vers 4).

Resultatet av hans offer är att vi skulle få frid och bli helade som människor (vers 5).

No comments:

Post a Comment