Nyhetsflödet

Wednesday

Din personliga kallelse - Jes 49

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet, han nämnde mitt namn medan jaglåg i min mors sköte"  (Jes 49:1 FB)

Jesaja talar flera gånger om hur Gud sett oss och format oss redan i mors sköte vers 1+5; Jes 44:2).
Under vår livstid finns vi upptecknade på Herrens händer (vers 16) och till och med på vår ålderdom ska Herren bära oss (Jes 46:4). Just nu förbereder han en plats för oss i evigheten (Joh 14:2). Från innan vi finns till på jorden till efter vi funnits till på jorden ska Guds omsorg omsluta oss.

Jesaja fick en alldeles speciell personlig kallelse:
-kallad att ha en mun lik ett skarpt svärd (v.2)
-kallad att vara en vass pil i Guds koger (v.2)
-kallad att förhärliga Gud (v.3)
-kallad att utskifta de förödda arvslotterna (v.8)
-kallad att säga till de fångna "drag ut" och till dem som sitter i mörker "kom fram" (v.9)
-kallad att föra folket till vattenkällorna (v.10)

Det här var Jesajas kallelse, hur ser din kallelse ut?

No comments:

Post a Comment