Nyhetsflödet

Monday

Lovsångsporten - Jes 60

Kommentar till de dagliga bibelläsningen
"Du skall kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång"  (Jes 60:18 FB)

Vi lever i mörk värld, men Herren kallar oss att vara ljus mitt i detta mörker:
"Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig."  (vers 2)

Ljuset är starkare än mörkret och ju mörkare det är, ju ljusare blir ljuset.

Det finns två kännetecken på Guds folk som lyser i mörkret. De kallar sina murar för frälsning och sina portar för lovsång (vers 18).

Frälsningens murar är vårt beskydd. Vi har tagit emot frälsningen i Jesus Kristus och frälsningen är ett nytt livsrum för oss och skyddar oss likt murar.

En port är något vi använder för att gå in i en annan verklighet. Vi kan stå utanför huset länge, men vi kommer inte in förrän vi går in genom porten. Lovsången för oss in i Herrens närhet. Då vi lovsjunger Herren tar vi ett aktivt steg in i gemenskap med Gud. Varje bön bör börja med lovsång då vi närmar oss Gud. Vi går in genom lovsångsporten:
"Fader Vår som är i himmelen, helgat varde det namn...."

No comments:

Post a Comment