Nyhetsflödet

Saturday

Lös banden från din hals - Jes 52

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Skaka stoftet av dig, stå upp och intag din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion."  (Jes 52:2 FB)

Vad är det som hindrar dig? Vad är det som håller dig tillbaka?
Här uppmanas vi att inta vår plats och att lösa banden från vår hals.

Det finns en plats som är din i Guds plan och du får lösa banden som hindrar dig från att inta din plats.
Gud vill att du ska vara en glädjebudbärare (vers 7) och ditt uppdrag är att:
-förkunna frid
-bära fram goda nyheter
-förkunna frälsning
-och tala om att Jesus är konungen!


"Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: "Din Gud är konung!" (vers 7)

No comments:

Post a Comment