Nyhetsflödet

Tuesday

"Låt det drypa från ovan" - Jes 45

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Låt det drypa från ovan, ni himlar, må rättfärdighet strömma ner från skyarna. Må jorden öppna sig och ge frälsning som frukt, ja, må den låta rättfärdighet växa upp. Jag, HERREN, skapar detta."  (Jes 45:8 FB)

Ett kapitel fullt av löften och framtidstro....

Herren ska gå framför dig. Han ska jämna ut groparna och öppna stängda dörrar (vers 2)
Herren ska ge dig skatter som varit dolda i mörkret (vers 3)

... och av bön:
Låt det drypa från himlen. Låt det drypa av rättfärdighet och frälsning. En bön om att jorden ska öppna sig och ta emot (vers 8).

Amen. Låt det ske!

No comments:

Post a Comment