Nyhetsflödet

Thursday

Frukta inte - Jes 41

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand."  (Jes 41:10 FB)

I Folkbibeln har kapitlet fått rubriken Herren eller avgudarna. Det beskriver livet som Herrens efterföljare i konfrontation med avgudarna (vers 7) och med dem som förnerkar Herren.

Det kan vara svårt då vi står i konfrontation med en värld som inte vill veta av Gud och tar till sig allehanda avgudar.

Där möter oss löftet från Herren: "Frukta inte" (vers 10 + 14). Herren kommer inte att överge oss då vi står upp för honom. Herren kommer att utrusta oss och ge oss kraft att fullborda det verk han kallar oss till (vers 15-16).

"Frukta inte, ty jag är med dig..."  (vers 10)

No comments:

Post a Comment