Nyhetsflödet

Wednesday

Varför säger ni att ni inte har? – Jos 17


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Josefs barn sade till Josua. "Varför har du gett oss endast en lott och ett skifte till arvedel, fastän vi är ett talrikt folk, som HERREN hittills har välsignat?” (Jos 17:14 FB)
Varför har vi så lite, frågar Josefs barn. Därför att ni har så lite tro, svarar Josua. Han säger vidare till dem att vara frimodiga och att dra upp och inta skogsbygden (vers 15) och att de inte ska vara rädda även om fienden är stark (vers 18).
Vi frågar kanske samma sak. Varför har vi så lite? Varför ser vi så lite resultat?
Lärjungarna tänkte på samma sätt då det gällde att skaffa mat till skarorna som kom för att lyssna till Jesus.Då sa Jesus sa till sina lärjungar: „Varför säger ni att ni inte har?” (Mark 8:17)
Ibland kan vi fastna i tanken på våra egna små bristande resurser i stället för att lyfta våra ögon till Honom som har all makt i himmelen och på jorden och som säger till oss: „Varför säger ni att ni inte har?”

No comments:

Post a Comment